> Het primaat van erik buijs    

-

De sculpturen van Erik Buijs zijn kwetsbaar in hun krachtige gedaante. Ze staan geaard op hun plek en ogen zwaar en standvastig. Ze stellen zich tegenover de wereld op en maken er tegelijkertijd deel vanuit. Ze hebben die plaats bevochten en staan ergens voor. Ze zijn uitgesproken en stellen zich teweer. Ze hebben een standpunt dat niet op voorhand wordt erkend. Doordat ze manifest zijn, is er sprake van tegenstand.

In feite heeft Erik Buijs van begin af aan het bestaan van zijn beelden op die manier gelegitimeerd. Er is een omgeving die geen natuurlijk habitat is voor de gedaante die hij zijn beelden geeft. Je ziet er meteen aan af dat ze een beeld vormen van hoe hij zelf als beeldhouwer in de kunst en het bestaan zijn plaats inneemt: hier ben ik, ik sta voor wie ik ben, wat ik doe en hoe ik denk. De menselijke figuur die het merendeel van de beelden van Erik Buijs in wezen vormt, heeft de gestalte van een primaat. Hij presenteert de sculptuur als opperdier. De gedrongen, gespierde houding die de meeste van zijn mannelijke mensvormen aannemen, staat voor een koppige volharding, een standvastigheid ook al is het tegen beter weten in.

Vrij lang hebben de sculpturen van Buijs het aanzien gehad van een monocultuur. Een op zichzelf aangewezen groep die binnen een territorium een geïsoleerde leefwijze koesterde. De belangstelling van de buitenwacht ervoor was als die van de antropoloog die zich gelukkig prijsde dat hij een ongeschonden beschaving in zijn essentie kon observeren. Sinds enige tijd maakt Buijs nu sculpturen die een wisselwerking laten zien met mensfiguren die hij in een voorzichtiger en tastender beeldtaal uitbeeldt. Ze zijn gerekter en maken een ontvankelijke indruk, bevattelijk voor gevoeligheden waar zijn eerdere beelden zich tegen verweerden. Het primaat van Erik Buijs is verschoven van kloeke daadkracht naar doordachte geestkracht.

KONG | h 235cm | epoxypasta, EPS chiocciolina | h 55cm | muranoglas
  terug naar huis
Alex de Vries | auteur en adviseur beeldende kunst